Vol 6, No 2 (2017)

Artificial Intelligence Research, Vol. 6, No. 2, October 2017

Table of Contents

Original Research

Chia-Lun Lo, Hsiao-Ting Tseng
PDF
p1
Danilo Cunha, Dávila Cruz, Alexandre Politi, Leandro Nunes de Castro, Renato Dourado Maia
PDF
p10
Pengpeng lin, Ruxin Dai, Marco A. Contreras, Jun Zhang
PDF
p27
S. S. Udoh, O. C. Akinyokun, U. G. Inyang, O. Olabode, G. B. Iwasokun
PDF
p39
Vasilii A. Gromov, Igor M. Voronin, Vladislav R. Gatylo, Evgenii T. Prokopalo
PDF
p51
Hirofumi Miyajima, Noritaka Shigei, Syunki Makino, Hiromi Miyajima, Yohtaro Miyanishi, Shinji Kitagami, Norio Shiratori
PDF
p57
Zhaojie Liu, Yirui Liu
PDF
p69
Kenneth M. M’Balé, Darsana Josyula
PDF
p80
Chun Gui
PDF
p93
Akira Nakamura, Kazuyuki Nagata, Kensuke Harada, Natsuki Yamanobe
PDF
p100