Vol 1, No 1 (2014)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 1, No. 1, October 2014

Table of Contents

Case Reports

Ling-feng Wang, Yongdong Li, Xiyuan Xu, Ji Chen, Weiqing Wang, Zaiqing Huang, Lihua Zhang
PDF
p1
Shengbin Zhang, Rui Liu, Shipeng Song, Weiqing Wang, Jin Zhao, Xiaoshi Dong
PDF
p12
Ji Chen, Hong Cui, Maolin Wang, Haoshu Niu
PDF
p19
Jinli Hao, Yajing Zhang, Huaixiu Yan, Fang Zhou, Xin Chen
PDF
p26
Bo Feng, Kecheng Niu, Zhi Zhang, Lan Zhang, Yunyan Tan
PDF
p33

Reviews

Nan Kang, Zhihong Liu
PDF
p40