Vol 2, No 4 (2015)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 2, No. 4, December 2015

Table of Contents

Original Articles

Biao Duan, Lu Wang, Weiwei Huang, Shouhong Wang, Haiyan Du
PDF
p1
Ning Jiang, Changwu Dou, Fuming Tian, Xiangdong Zhao
PDF
p6
Laixing Liu, Yude Zhu, Xiangyi Wang, Jishen Li, Yixin Deng, Xin Sui
PDF
p10

Case Reports

Xiaoping Sun, Junfeng Zhao, Yulan Chang, Guifang Cao, Xiaohui Zhang
PDF
p16
Jin Guo, Shuna Shen, Chunyan Qu, Cuiping Yan
PDF
p22