Vol 3, No 1 (2016)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 3, No. 1, March 2016

Table of Contents

Original Articles

Lidong Su, Rigen Mo, Bo Feng
PDF
p1
Yongdong Li, Huihua Wen, Ruizhen Lian, Gaole Alatan
PDF
p5
Lei Wang, Zhizhong Liu, Lei Yang, Haitao Zhao, Changjiu Yue, Jianxin Li, Lizhong Han
PDF
p11
Yan Sun, Junli Li, Yajing Zhang
PDF
p16
Xiaguang Duan, Lingfeng Wang
PDF
p20