Vol 3, No 2 (2016)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 3, No. 2, June 2016

Table of Contents

Original Articles

Biao Duan, Haiyan Du, Rong Zhang
PDF
p1
Dandan Huang
PDF
p7
Ji Chen, Hong Cui, Yu Duan, Meili Gao, Haoshu Niu
PDF
p11
Bo Feng, Dongxu Hu, Yangde Zhang
PDF
p16

Reviews

Liying Wang, Lingfeng Wang
p22