Vol 3, No 4 (2016)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 3, No. 4, December 2016

Table of Contents

Original Articles

Hui Wang, Jingping Yang, Xiyuan Xu, Tieying Tian
PDF
p1
Lei Yang
PDF
p6
Minglu Qi, Jingping Yang, Xue Yin, Si Chen, Xiyuan Xu
PDF
p9
Yongdong Li, Zhiping Ge, Huihua Wen, Anjie Xu
PDF
p14

Case Reports

Shengjun Cao, Lingfeng Wang, Te Ba
PDF
p18