Vol 4, No 1 (2017)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 4, No. 1, March 2017

Table of Contents

Original Articles

Mingxia Wei, Na Yu, Jinghui Zhang
PDF
p1
Fanwen Bu, Shuna Shen
PDF
p5
Chunyan Zhang, Lili Gao, Xiangyang Xin
PDF
p9
Ronghua Zhao
PDF
p14

Case Reports

Xiaohui Zhang, Xiaoping Sun, Zhaoxia Xu, Aiping Guo
PDF
p17
Ping Liu, Zhizhong Liu, Xiaoli Kang, Hairong Guo, Nan Sun
PDF
p23