Vol 5, No 1 (2018)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 5, No. 1, March 2018

Table of Contents

Original Articles

Lihe Yuan, Yueming Yang, Jiling He
PDF
p1
Meili Gao, Ji Chen, Hong Cui
PDF
p5
Ping Zhu, Shuna Shen
PDF
p9
Shuna Shen, Hui Wang, Benli Gong
PDF
p14
Yulian Jiang, Dong Wang, Xiulian Wen, Tingting Li, Ruidong Jing, Yongdong Li, Weidong Guo, Hong Cui, Ziling Li
PDF
p19
Liming Zhao, Zhizhong Liu, Changjiu Yue, Lizhong Han, Wenjun Cao
PDF
p23

Case Reports

Sumei Li, Yuping Zhao
PDF
p27

Reviews

Jue Wang, Huijie Zhang
PDF
p32
Shengjun Cao, Lingfeng Wang, Te Ba, Zhidong Rong, Guolin Hu, Biao Zhou, Quan Li
PDF
p36

Reports

Yanhong Chen
PDF
p30