Vol 5, No 3 (2018)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 5, No. 3, September 2018

Table of Contents

Original Articles

Zhaohua Fu, Jiaojiao Zhao, Fei Zhang, Yongfei Wu, Qingqing Cao, Jiao Kong, Chunjuan Zhou
PDF
p1
Zhelin Yun, Dongmei Wang, Yanjie Qu
PDF
p8
Xiaoming Zou, Zhelin Yun, Shengbin Zhang, Jin Zhao, Bing Li
PDF
p13
Lu Wang, Biao Duan, Weiwei Huang, Haiyan Du
PDF
p18
Zhihui Hou, Lingfeng Wang, Mingjuan Gu
PDF
p23
Yanhua Zhou, Dong Wang
PDF
p28