Vol 2, No 1 (2019)

DOI: https://doi.org/10.5430/ijrc.v2n1

International Journal of Robotics and Control, Vol.2, No.1, March 2019

Table of Contents

Original Articles

Shengchao Li, Sile Ma, Xiaojing Ma, Xiangyuan Jiang, Shuai Li
PDF
p1
Zongyuan Lin, Sile Ma, Xiaojing Ma, Xiangyuan Jiang, Shuai Li
PDF
p9
Zhiting Liu, Yuhua Wang, Yuexia Zhou
PDF
p18
Ata Jahangir Moshayedi, Saeed Safara Fard, Liefa Liao, Seyed Ali Eftekhari
PDF
p25
Ameer Tamoor Khan, Xinwei Cao, Shuai Li, Zoran Milosevic
PDF
p36
Zhijun Zhang, Yaru Niu, Lingdong Kong, Shuyang Lin, Hao Wang
PDF
p49