Vol 4, No 1 (2015)

Journal of Business Administration Research, Vol. 4, No. 1, April 2015

Table of Contents

Articles

Yan Zhang, Silong Jiang, Shouzhong Hu
PDF
p1
Ping Han
PDF
p8
Xufen Huang, Shouzhong Hu
PDF
p12
Jingjing Zheng, Jinhua Ruan, Shouzhong Hu
PDF
p16
Shengnan Chen, Yanmei Li
PDF
p24
Yanan Song, Hong Xie
PDF
p32
Jingjing Nie, Jing Zhou, Hai Liu, Jinhua Ruan
PDF
p38
Jie Lin, Xiuying Dai
PDF
p45
Zhuanye Zhao, Cheng Lu
PDF
p49