Vol 4, No 2 (2015)

Journal of Business Administration Research, Vol. 4, No. 2, October 2015

Table of Contents

Articles

Kazuma Murakami, Tatsuo Kimbara
PDF
p1
Olufemi Muibi Omisakin, Camille Nakhid, Romie Littrell, Jane Verbitsky
PDF
p9
Shiwei Li, Hong Xie
PDF
p20
Xixi Zhao, Hong Xie, Shikui Wang
PDF
p25
Mudassir Husnain, M Waheed Akhtar
PDF
p30
Thuy Thanh Thi Doan
PDF
p40
Xiaoxia Song, Lisha Lu
PDF
p46
Yimiao Tu, Yue Hu
PDF
p52