Vol 6, No 1 (2017)

Journal of Business Administration Research, Vol. 6, No. 1, April 2017

Table of Contents

Articles

Yoshitaka Yamazaki, Hitoshi Umemura
PDF
p1
Shuaishuai Li
PDF
p14
Fanny Yuk Fun Young
PDF
p20
Olufemi Muibi Omisakin
PDF
p25
Guanglu Cao
PDF
p39
Shengye Du, Ling Zhou, Mengfei Xu, Jing Bai, Youjie Zeng
PDF
p52