Vol 4, No 1 (2013)

Table of Contents

Articles

Werner Guth
PDF
p1
Nahid Kalbasi Anaraki
PDF
p14
Yasukazu Ichino
PDF
p22
Zhigang Liu, Yunqing Tan, Caibin Zhu
PDF
p35
Jan-Erik Lane
PDF
p49
William R. DiPietro
PDF
p55
Ferenc Miszlivetz, Jody Jensen
PDF
p60
Yutaka Kurihara
PDF
p70
Yi-Jang Yu
PDF
p76
Jian Wang, Lijuan Qiao, Yueling Zhang, Junyan Zhao, Zhengjia Wang, Rehman Abdur, Xing Li
PDF
p82
Khalafalla Ahmed Mohamed Arabi, Suliman Zakaria Suliman Abdalla
PDF
p95
Xiaohua Hu, Xiao Lin
PDF
p109