Vol 4, No 3 (2017)

Discussion of Clinical Cases, Vol. 4, No. 3, September 2017

Table of Contents

Original Articles

Qinxue Li, Biao Ge, Ruijing Yan, Yinlong Bai, Yan Liu
PDF
p1
Ji Chen, Mingxu Jia
PDF
p4
Yongdong Li, Yonghua Gao
PDF
p10
Min Wu, Jingping Yang, Xiyuan Xu, Zhimin Guo, Baoying Bu
PDF
p16
Xiangyang Xin, Chunyan Zhang, Chengkun An, Bin Shen, Fengyuan Sun
PDF
p21

Reviews

Jiaojiao Zhao, Zhaohua Fu
PDF
p26