Vol 12, No 3 (2022)

Vol. 12, No. 3, April 2022, Special Issue

Table of Contents

Articles

Kittisak Jermsittiparsert, NGUYEN HOANG PHUONG, Hieu Minh VU
PDF
p1
Subhash ., Madhavi Sharma, Menka Bhasin, Avinash Rajkumar
PDF
p3
Meenakshi Sharma, Bushra Sumaiya, Kumud Kant Awasthi, Rashmi Mehrotra
PDF
p10
Shalini Saxena, Prachi Rastogi, Sh Sachin Gupta, Sam Raj Nesamony
PDF
p18
Mridula Purohit, Vipin Kumar, Vipin Kumar Solanki, Vinod Kumar
PDF
p25
Baldev Singh, Sumit Gangwar, Meenakshi Sharma, Manita Devi
PDF
p32
Manisha Choudhary, Sushil Kumar, Subhash ., Madhavi Sharma
PDF
p39
Shweta Choudhar, Naheed Bi, Prabhu Nath Singh, Ms. Poonam Talwar
PDF
p47
Onkar Bagaria, Gautam Kumar, Meenakshi Sharma, Ravinder Saini
PDF
p55
Sonali N. Tholia, Mohit Rastogi, Sh Sachin Gupta, Deepak Pandey
PDF
p64
Poonam Rajoria, Aditya Sharma, Meenakshi Sharma, Bushra Sumaiya
PDF
p71
Madhavi Sharma, Bhupesh Goyal, Vibhor Jain, Prabhu Nath Singh
PDF
p79
Divya Karla, Vijay Kumar Pandey, Prachi Rastogi, Sunil Kumar
PDF
p88
Sandeep Kumar, Shalini Saxena, Ravindra Komal Chand Jain, Sh Sachin Gupta
PDF
p96
Shagufta N Ansari, Pramod Kumar, Vipin Jain, Guroo Narayan Singh
PDF
p103
Divya Karla, Mhd. Mukhtar Alam, Vipin Jain, Meenakshi Sharma
PDF
p110
Madhavi Sharma, Bhanu Mati Doshi, Mohita Verma, Amresh Kumar Verma
PDF
p117
Tilak Raj, Prashant Chauhan, Rashmi Mehrotra, Meenakshi Sharma
PDF
p126
Bushra Sumaiya, Subodh Srivastava, Vipin Jain, Ved Prakash
PDF
p134
Meenakshi Sharma, Shekhar Tokas, Sanjay Sharma, Manu Mishra
PDF
p141
Ram Murat Verma, Manita Devi, Sunita Bishnoi, Ravindra Komal Chand Jain
PDF
p149
Meenakshi Sharma, Manita Devi, Rajesh Dangoria, Vibhor Jain
PDF
p157
Amresh Kumar Verma, Shagufta N Ansari, Anil Bagaria, Vipin Jain
PDF
p164
Manish Kumar Pandey, Bushra Sumaiya, Aashima Arora, Rashmi Mehrotra
PDF
p172
Rashmi Mehrotra, Ved Prakash, Bushar Sumiya, Gaurav Agrawal
PDF
p179
Rashmi Mehrotra, Ram Murat Verma, Manita Devi, Raju Singh Jakhar
PDF
p187
Nazia Hasan, Manish Kumar Pandey, Shagufta N Ansari, Venoo Raj Purohit
PDF
p194
Vipin Jain, Sh Sachin Gupta, K Tara Shankar, K. R. Bagaria
PDF
p203
Rashmi Mehrotra, Meenakshi Sharma, Manita Devi, Onkar Bagaria
PDF
p212
Ashok Kumar, Prabhu Nath Singh, Shagufta N Ansari, Sanjay Pandey
PDF
p220
Satyendra Arya, Meenakshi Sharma, Sam Raj Nesamony, Shalini Saxena
PDF
p228
K. Kashinath, R. L. N. Raju
PDF
p235
Binu Jerline Harrini.S, Shanthichitra .
PDF
p243
Agnisri. S, S. V. Karthiga
PDF
p246
C. S. Arunprabu, S. Poornima, K. Kaviarasu, Mahendran Maniam
PDF
p249
Sharon Samson, S.V. Karthiga
PDF
p254
Shashidharan. M, Yogesh Mahajan, Shameem Anwar
PDF
p263